Ekofarma

Celý ranč o rozloze téměř sedmnácti hektarů se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a je v režimu ekologického zemědělství. Při chovu koní i skotu velmi dbáme na dodržování welfare zvířat a zachování čisté jesenické přírody. Naše stáda, pasoucí se nedaleko od Přírodní památky Slunná stráň v Přemyslovském sedle, přispívají k udržování biodiverzity nelesních společenstev, jejichž součástí jsou i vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin, zvířat, hub a dalších skupin organismů. Pomáhají tak i k zachování typického rázu místní krajiny.