Chov koní

vypíchnout kompletní stádo od šťěňat přes klisny po hřebce a důchodce